Artykuły
Artykuły

Artykuły

Uruchomiono nowe połączenia kolejowe na trasach: Gdańsk – Warszawa, Gdańsk – Poznań i Gdańsk – Gliwice.

Kilka razy w tygodniu, o stałych godzinach, będą ruszać z Gdańska – największego miejsca przeładunku kontenerów na Morzu Bałtyckim, pociągi do: Warszawy, Poznania i Gliwic. Z biegiem czasu ilość relacji w kraju będzie stopniowo wzrastać, a także możliwe będzie organizowanie takich przejazdów w innych krajach europejskich.

Korzyści

Zaletą tego typu rozwiązań jest wysoka precyzja w określeniu godziny wyjazdu i dotarcia pociągu do stacji końcowej, co w przypadku „zwyczajnych” pociągów towarowych często jest niemożliwe. Daje to możliwość dokładnego zaplanowania dalszych działań związanych z obsługą ładunku.
Czas planowanego przejazdu pomiędzy Gdańskiem a Gliwicami to 15 godzin, natomiast Poznaniem i Warszawą - 8 godzin.

Takie rozwiązanie daje też możliwość lepszego zaplanowania przeładunku i odwozu kontenerów z terminali kolejowych transportem drogowym do miejsca docelowego.

Pierwsze pociągi pojawią się na szlaku na przełomie maja i czerwca 2020.

Autor: Damian Długosz

Przed polskimi przedsiębiorstwami otworzyły się nowe możliwości dzięki połączeniu kolejowym między Euroterminalem Sławków a Chinami.

05.01.2020 do stancji końcowej Sławków dotarł pierwszy pociąg z miejscowości Xi’an otwierając przy tym nowe połączenie kolejowe pomiędzy Polska a Chinami. Pociąg z 45 kontenerami jechał przez 12 dni opuszczając Chiny 24 grudnia. Kolejny pociąg już z 50 kontenerami dodarł na terminal 02.02, długość składu liczyła do 1000m.

Euroterminal Sławków będący hubem logistycznym na południu Polski jako jedyny posiada rozwiązanie szeroko torowe w regionie, dzięki czemu nie ma konieczności przeładunków kontenerów na granicy polsko- ukraińskiej. Rozwiązanie to przyspiesza procesy logistyczne, ogranicza koszty oraz sprawia, iż dopiero na terminalu ładunki są dystrybułowane w głąb Europy. Inicjatorzy połączenia, miedzy innymi PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, liczą na stworzenie możliwości eksportu żywności i innych towarów. Ma to pomóc w zbalansowaniu całości wysyłek oraz otworzyć przed polskimi przedsiębiorcami nowe rynki na wschodzie, głównie w Chinach.

Otwarte połącznie jest efektem kilkuletniej pracy nad projektem, które ma zaowocować regularnymi połączeniami na Nowym Jedwabny Szlaku. Projekt przewiduje kilkaset transportów z Chin do końca tego roku. Do 2025 PKP LHS chce przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturę oraz tabor ponad 800 mln zł. To ogromna szansa na rozwój całego zagłębia oraz województwa Śląskiego.

Autor: Michał Trzciński

13 listopada 2019 w Warszawie odbył się IX Kongres Kolejowy. Po wystąpieniu otwierającym przez Pana Adriana Furgalskiego, Wiceprezesa Zespołu Doradców Gospodarczych „TOR”, głos zabrał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. „Kolej to koło zamachowe gospodarki” – tak w swojej wypowiedzi Minister nawiązał do aktualnej oraz trwającej od kilku lat przebudowy i odbudowy infrastruktury kolejowej w Polsce, której beneficjantami są nie tylko firmy branży budowlanej, ale również przedsiębiorstwa produkujące tabor. Minister Adamczyk odniósł się również do programu Kolej Plus (wykluczenie komunikacyjne, link https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/program-kolej-plus-opublikowany-20-projektow-mapa-89152.html) oraz do konieczności przyjęcia w Polsce master planu dla transportu, którego celem będzie zwiększanie udziału kolei w transporcie towarów w miejsce transportu drogowego, który jest mniej ekologiczny. W dalszej części kongresu uczestniczyliśmy w dyskusjach podzielonych na debaty, reprezentowanych przez zaproszonych znamienitych przedstawicieli branży kolejowej.

Rail Baltica

Nas szczególnie zainteresowała debata poświęcona integracji europejskiej sieci kolejowej. Omawiano tam nowe i istniejące korytarze transportowe w Europie Środkowej, w tym inicjatywę Rail Baltica (link http://www.railbaltica.org/about-rail-baltica/maps/). Jarosław Narkiewicz – Minister Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, w swojej wypowiedzi odniósł się do projektu Rail Baltica, którego ukończenie planowane jest na lata 2026-2027. W projekcie trasy udało się „dodać” odcinek z Kowna do Wilna (w których Litwa posiada duże huby kolejowe), co stanowi szansę na otworzenie rynku spedycji kolejowej na wschód. Najlepszym obrazem zasadności budowy Rail Baltica są liczby, które przedstawił Karolis Sankovski, Zastępca Dyrektora Generalnego – Dyrektor Dyrekcji Infrastruktury AB „Lietuvos Gelezinkeliai”:

  • 12 % PKB Litwy – tyle obecnie generuje sektor transportowy,
  • 18 mld euro- tyle korzyści dla krajów bałtyckich przyniesie ukończenie Rail Baltica,
  • 6,3 mld euro – tyle wyniosą oszczędności dla środowiska naturalnego,
  • 15-20 mln ton przewiezionych towarów i ok. 5 mln pasażerów - tak szacuje się transport przez Rail Baltica w ciągu roku.

Po stronie polskiej odpowiedzialnymi za prace remontowe i budowalne są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, o czym wspomniał Ireneusz Merchel- Prezes Zarządu PKP PLK S.A., a co zostało rozwinięte w debacie „Przyszłość infrastruktury kolejowej w Polsce”. Podczas kolejnej debaty: „Przewozy towarowe - Jak poprawić efektywność i konkurencyjność kolejowych przewozów towarowych”, uczestnicy: Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.; Piotr Dybowski, Kierownik ds. sprzedaży lokomotyw w pionie rolling stock Siemens Mobility; Michał Litwin, Dyrektor Generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych; Robert Nowakowski, Członek Zarządu ds. Produkcji DB Cargo Polska S.A. oraz Andrzej Pawłowski, Członek Zarządu, Dyrektor Operacji i Eksploatacji CTL Logistics, wymieniali się problemami,  z jakimi na co dzień firmy/operatorzy muszą się stykać podczas organizacji procesu przewozu towarów. Wymieniano szczególnie spowolnienie gospodarcze, wpływające na spadek przewożonej masy ładunków, jak również poszerzającą się siatkę i ilość połączeń pasażerskich, co w parze z zakupami nowego taboru kolejowego wpływa na terminowość i płynność przewozów towarowych. Ciekawe spostrzeżenie przedstawił Piotr Dybowski, według którego ograniczenie odległości przewozu drogowego i zakaz wyprzedzania się ciężarówek mogłyby wpłynąć na wzrost wskaźników w przewozach kombinowanych.            

IX Kongres Kolejowy był bardzo owocną okazją do spotkania się specjalistów i operatorów przewozów klejowych. Cieszymy się, że i my mogliśmy w nim uczestniczyć.

 

Autor: Damian Długosz

 

Xi’an, stolica prowincji Shaanxi, założone ponad 3100 lat temu, było określane mianem „wspaniałej stolicy" przez siedem chińskich dynastii. Będące początkiem i końcem Jedwabnego Szlaku, dawnej drogi handlowej łączącej od III do XVII wieku  Chiny z Bliskim Wschodem i Europą, na powrót próbuje odnaleźć swoje miejsce w Nowych Chinach. Od 1950 roku Xi’an przeobraziło się z centrum przemysłu tekstylnego oraz  maszynowego w duży ośrodek turystyczny i gospodarczy z rozwiniętym przemysłem wysokich technologii, maszynowym, elektrotechnicznym, elektronicznym, środków transportu, włókienniczym, spożywczym, ceramicznym oraz z hutnictwem żelaza.

Xi’an – inwestycje w logistykę

Kluczowym krokiem w przeobrażeniu się Xi’an w ważny ośrodek handlu międzynarodowego, w nawiązaniu do tradycji Jedwabnego Szlaku,  była podjęta w 2008 roku decyzja o budowie Centrum  Handlu Międzynarodowego i Parku Logistycznego - Xi’an International Trade and Logistics Park, w skład którego wchodzi także Xi’an Railway Container Terminal – największy śródlądowy terminal kontenerowy w Chinach, którego moce przeładunkowe wynoszą obecnie 800 tys. TEU.

Dzięki zrealizowanej kosztem prawie 5 miliardów dolarów inwestycji, Xi’an stało się najważniejszym centrum transportwo-logistycznym położonym wewnątrz Chin. Wraz z ogłoszeniem przez Chiny w 2013 roku inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku stało się jasne, że Xi’an będzie odgrywać tutaj istotną rolę. O jego znaczeniu w międzynarodowej wymianie towarowej w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku świadczy fakt, że obecnie Xi’an oferuje 10 międzynarodowych tras umożliwiających wymianę handlową Chin z 45 krajami w Europie, Azją Środkową i na Bliskim Wschodem.

Szacuje się, ze ilość pociągów obsłużonych na terminalu w roku 2019 ma przekroczyć liczbę 1800.

Xi’an - centrum dystrybucyjne

Xi’an ze względu na centralne położenie (Xi’an oferuje najkrótszą przeciętną odległość i najniższe przeciętne koszty transportu do najważniejszych miast w Chinach) oraz dogodne połączenia transportowe z wieloma portami morskimi, w tym z takimi jak: Lianyungang, Ningbo, Guangzhou, Qingdao, Tianjin idealnie spełnia rolę centrum dystrybucyjnego i stanowi przyczółek dla rozwoju gospodarczego całej zachodniej części Chin.

 

Autor: Andrzej Ignatowicz

W dniach 4-7 czerwca w Monachium odbywały się targi Transport Logistic. To jedno z największych wydarzeń branży logistycznej realizowane jest na przemian – jednego roku w Szanghaju, kolejnego zaś właśnie w Monachium. Wystawcami były przedsiębiorstwa związane z transportem, w tym m.in. spedytorzy, producenci pojazdów i kontenerów, producenci elementów mocujących, firmy obsługujące branżę od strony IT, developerzy a nawet wydawcy i firmy szkoleniowe.

Transport Logistic 2019 w liczbach:

  • 2,374 wystawców z 63 krajów
  • 10% więcej wystawców niż w roku 2017
  • Wystawcy z 88 grup branżowych
  • 64,000 gości z 125 krajów
  • 5% więcej gości niż w 2017
  • 125,000 m2 powierzchni wystawowej

Z uwagi na lokalizację, największą grupę wystawców stanowiły firmy z Europy. Aż 68 z nich pochodziło z Polski. Wśród nich było także Real Logistics, które w tym roku zadedykowało swoje stoisko promocji eksportu drobnicowego koleją do Chin, w ramach tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. Stoisko cieszyło się bardzo dużym powodzeniem, zarówno wśród europejskich jak i azjatyckich przedsiębiorstw.

Na czas targów przygotowano też obfitą ofertę konferencyjną. Dominowały w nich dwa tematy: zmiana i innowacja. Poruszano takie zagadnienia jak: Brexit, nowe szlaki i kierunki transportowe, ekologię i zmiany klimatyczne, rosnącą rolę IT i sztucznej inteligencji.

Patrząc na to, ile zainwestowano w wygląd oraz promocję stoisk, w przygotowanie obsługi oraz wszelkiego typu gadżetów i materiałów drukowanych, można potwierdzić, że branża logistyczna ma się dobrze.

Autor: Aldona Kucner

Nowy serwis kolejowy powstał przy współpracy z chińskim Hunan Xiangou Express. Regularne przejazdy na tej trasie odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Planowy czas tranzytu ma wynieść około 16 dni.

17 sierpnia 2018 roku 41 kontenerów czterdziestostopowych po raz pierwszy ruszyło ze stacji Changsha do holenderskiego Tilburgu przez terytoria kilku państw – Mongolii, Rosji, Białorusi, a także Polskę i Niemcy.
„Jako członek grupy kapitałowej RZD – pełnomocnego koordynatora międzynarodowego tranzytu przez rosyjskie terytorium, RZD Logistics z uwagą śledzi tendencje na rynku transportowym w Rosji, Chinach, jak i w Europie. Widzimy, że Changsha stopniowo staje się centrum, do którego przenosi się ładunki z centralnej części Chin. To właśnie to miejsce, przy aktualnej kondycji gospodarki, daje olbrzymie perspektywy rozwoju. Ponadto Tilburg stanowi obecnie drugi pod względem stopnia rozwinięcia logistyczny węzeł Holandii. Wyróżnia się infrastrukturą niezbędną do obsługi kolei kontenerowej z większym wolumenem” – zauważa dyrektor handlowy RZD Ligistics, Olga Stiepanova.
Dzięki połączeniu tych dwóch punktów, stworzenie nowej jakości serwisu z Chin do Holandii przez Rosję wniesie również wkład w rozwój polskiego potencjału transportowego.

Autor: Emilia Ponisz

 

29.01.2019

Z naszych obserwacji wynika, iż w okresie świątecznym oraz na początku roku firmy chętniej decydowały się na transport kolejowy jedwabnym szlakiem z Dalekiego Wschodu.

Dopytani przez nas importerzy potwierdzają, że atutem kolejowych połączeń z Chinami jest co raz bardziej stabilny czas dostawy, wynoszący obecnie średnio 12-13 dni oraz zwiększająca się liczba dostępnych połączeń. Dodatkowo ze względu na szybki czas tranzytu, importer oszczędza poprzez krótsze zaangażowanie kapitału zamrożonego na czas dostawy i sprzedaży wyrobów.

Jednym z powodów większej ilości bukingów jest zbliżający się Chiński Nowy Rok (z ang. Chinese New Year), którego początek przypada na 5 lutego. W tym czasie pojawia się szczególnie duża sinusodia pomiędzy popytem a podażą miejsca na statkach. Z jednej strony w danej chwili jest nadmiar ładunku, po czym następuje korekta. Dochodzi do sytuacji, że armatorzy wprowadzają tzw. "blank sailingi", czyli anulują wyjście statku np. w tygodniu gdy Chiny mają wolne. Z tego względu w skrajnych przypadkach ładunki mogą być opóźnione nawet o 2-3 tygodnie. Jak sprawdziliśmy importerzy wolą nie ryzykować i wybrać rozwiązanie szybsze, bardziej regularne i przez to obarczone mniejszym ryzykiem.

Naszym zdaniem rozw. kolejowe szczególnie polecamy w przypadku pilnych dostaw, opóźnień w produkcji lub właśnie okresie świąteczni-noworocznym, który jest obarczony szczególnym ryzykiem. Koleją jeżdżą najczęściej wyroby gdzie popularny jest system dostaw just on time, czyli części motoryzacyjne, elektronika, sprzęt AGD i lekarstwa.

Autor: Piotr Szutka

 

Od momentu powstania idei Nowego Jedwabnego Szlaku w 2008 roku, połączenie kolejowe z Chin rozwija się bardzo dynamicznie. Zainteresowanie tym rodzajem transportu rośnie coraz bardziej ze względu na to, że jest on kompromisem pomiędzy kosztem a czasem tranzytu.

Kolejnymi zaletami jest stale rosnąca liczba pociągów pozwalająca znaleźć dogodne połączenie, co raz większa możliwość monitorowania przesyłek, ekologia i cena. Czas transportu pomiędzy głównymi terminalami nadania i odbioru w Polsce to około 11-19 dni, gdzie czas tranzytu w transporcie morskim to ok. 35-40 dni. Głównie z tego względu rośnie liczba firm w Polsce i Europe które są zainteresowane transportem kolejowym. To z kolei powoduje spadek cen, gdyż łatwiej zapełnić jest cały pociąg. Z naszych obserwacji ceny transportu kolejowego z Chin w ciągu ostatnich 5 lat spadły o ponad 100%.
Można śmiało stwierdzić, iż połączenie kolejowe z Chin do Europy jest najefektywniejszym środkiem transportu. Co ważne położenie geograficzne Polski naturalnie sprzyja żeby nasz kraj był najważniejszym krajem tranzytowym dla tych ładunków.

Autor: Sofia Myhaluk