Raporty
Raporty

Raporty

Raporty

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami, które dotyczą Nowego Jedwabnego Szlaku oraz przewozów kolejowych.

Tytuł Autor Link

„Belt & Road: Opportunity & Risk. The prospects and perils of building China’s New Silk Road”

Język: Angielski

Silk Road Associates PDF

„Belt and Road economics: opportunitis and risk of transport corridors”

Język: Angielski, Chiński, Rosyjski

The World Bank WWW

„Belt & Road initiative: business opportunities and challenges for European SMEs”

Język: Angielski

European Union SME Centre

WWW

„The New Silk Route – opportunities and challenges for EU transport”

Język: Angielski

European Parliament PDF

„Ustawa o transporcie kolejowym”

Język: Polski

Marszałek Sejmu RP WWW

„Zmiany w przepisach regulujących przewóz towarów niebezpiecznych koleją”

Język: Polski

Urząd Transportu Kolejowego WWW