ODPRAWY CELNE

Dokonujemy pełnej odprawy celnej w terminalach kolejowych Małaszewicze i Łódź oraz innych portach przeładunkowych w kraju. Realizujemy odprawy zarówno w procedurach standardowych, jak i uproszczonych. Oferujemy także magazyny celne, wystawianie świadectw pochodzenia i zabezpieczenie należności celno-podatkowych w imporcie i tranzycie.

Mamy własną Agencję Celną, a wiarygodność naszego działania została potwierdzona pozwoleniem AEO.